top of page

Kat Mülkiyet Danışmanlığı

 Borç ve yükümlülüklerini yerine getirmeyen kat malikleri ve kiracılar hakkında yasal yollara başvurulması.

Dışarıdan hizmet alımlarında yapılacak sözleşmelerden doğabilecek ihtilafların en aza  indirilmesinin sağlanması.

bottom of page