top of page

Hukuk Danışmanlığı

Sunduğumuz hizmetin en başında Hukuki danışmanlık gelmektedir. Yönetimin hizmetinin içinde yer alan Hukuki Danışmanlık sitenin yönetilmesinde önemli yer teşkil etmektedir.

Danışmanlık Hizmetinin dışında, Sitelerde / İş Merkezlerinde yönetimsel anlamda uzlaşılamayan durumlarda ve yönetim planında hüküm bulunmayan hallerde, Kat Mülkiyeti Hukuku, Medeni Hukuk, Borçlar Hukuku ve ilgili yasa hükümleri uygulanmasının sağlanması...

bottom of page